Maandag heb ik gesproken met Uitgeverij SWP. Het was een prettig gesprek en goed om te horen dat ze achter het boek vonden en de manier waarop het geschreven was ze aansprak. Op wat kleine wijzigingen na kan mijn boek blijven zoals ik het bedoeld heb en dat is heel belangrijk voor mij. Het is ons verhaal en voor die duizenden thuiszitters, waaronder veel HB’ers wil ik dat ons verhaal verteld wordt en overeind blijft staan. Dat ik met ons verhaal andere ouders kan helpen, want voor hen zijn er helaas nog veel te weinig te weinig boeken waarbij zíj echt de primaire doelgroep zijn! Voor hulpverleners is er veel en voor leerkrachten ook aardig wat… ouders zijn vaak aangewezen op deze zelfde boeken. Zeker, ze zijn vaak erg informatief – ik heb er zelf ook tientallen gelezen – maar het verhaal en de emotie krijgen vaak geen plekje. En laten deze nu vaak héél heftig zijn. Het is belangrijk dat ze erkend en gehoord worden!

Ik was dan ook heel blij dat deze uitgeverij – een uitgeverij dit dít snapt – mij een huis wil geven. Gisteravond ontving ik de auteursovereenkomst en vanmorgen heb ik hier mijn handtekening onder gezet en deze ondertekend retour gestuurd! Ik heb dus een uitgever! Mijn boek gaat er écht komen!! Naar verwachting zullen we de komende 3 maanden nodig hebben om het boek drukklaar te maken en het marketingplan op te stellen. Daarna wordt gekeken wat een geschikt moment is om het boek uit te geven. Dit wordt óf nog voor de zomervakantie óf erna – als de scholen weer beginnen.

Ik kan in ieder geval niet wachten tot ik een gedrukt exemplaar in mijn handen heb en andere ouders kan gaan bereiken! Uitgeverij SWP: bedankt voor het vertrouwen! We gaan er iets moois van maken!