EEN INTENSE REIS.

Voor wie is 'Een intense reis'?

Hoogbegaafde volwassenen & jongeren

Als professioneel coach en trainer begeleid ik jou bij jouw coachingsvragen en vergroot de kennis en vaardigheden die je in kunt zetten om helemaal in je kracht te staan. Bijvoorbeeld met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling of uitdagingen binnen school, studie of werk. Hiernaast bied ik ook business coaching en coaching voor onderwijsprofessionals.
Lees meer

Begeleiding bij (kans op) schooluitval

Voor veel (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen is het schoolsysteem niet passend. Deze kinderen worstelen om zich staande te houden binnen het systeem. Een intense reis helpt kindereren en gezinnen die te maken hebben met deze situatie. Dit proberen wij te doen op een duurzame manier, waarbij het welzijn en de toekomst van een kind centraal staan!
Lees meer

Ouders van (vermoedelijk) begaafde kinderen!

Ouder zijn van een (vermoedelijk) begaafd kind is niet altijd even makkelijk. Hoe voed je jouw autonome kind het beste op? Hoe ga je om met (voor)oordelen uit je omgeving en zorg je ervoor dat je kind het onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft om in zijn of haar kracht te staan. Maar (net zo belangrijk) hoe zorg je ook tegelijkertijd goed voor jezelf? Ik ondersteun ouders van hoogbegaafde kinderen en jongeren bij de opvoeding.
Lees meer

Het onderwijs!

Steeds meer scholen en onderwijsinstellingen zetten hoogbegaafdheid op de agenda en dat is maar goed ook! Ik help scholen hun kennis op het gebied van begaafdheid te vergroten, geef advies, ondersteun bij de uitvoering van het beleid en fungeer als sparringpartner voor leerkrachten, intern begeleiders, schoolondersteuners, samenwerkingsverbanden en schoolbesturen.

Lees meer

Belangenbehartiging

De missie van ‘Een intense reis’ is het laten stralen en bloeien van hoogbegaafden. Dit doe ik ook door aandacht te vragen voor de problemen waar hoogbegaafden tegenaan kunnen lopen als een passende omgeving uitblijft op school, binnen de studie of op de werkvloer. Ik doe dit bijvoorbeeld door interviews in de media te geven, gesprekken aan te gaan met politici, zaken te bespreken via de podcast en deel te nemen aan debatten.
Lees meer

Een Intense Reis

Over het boek

Een intense reis is het verhaal van onze hoogbegaafde zoon, die met schooltrauma is uitgevallen op het basisonderwijs en hierdoor één van de vele duizenden thuiszitters werd die Nederland rijk is.

In het boek beschrijf ik wat het betekent om hoogbegaafd te zijn en waar wij als gezin tegenaan liepen in hun zoektocht naar passend onderwijs, zelfacceptatie, hulp en het herstel van een schooltrauma. Naast een persoonlijke zoektocht geeft het boek inzicht in hoe divers hoogbegaafdheid is. Het laat duidelijk zien hoe het kan dat deze slimme kinderen het op school toch knap lastig kunnen hebben en dat
niet-passend onderwijs zelfs kan leiden tot trauma’s. En als school voor je kind een traumatische ervaring is, wat moet je dan? En wat doet het met jou als ouder?

Ik hoop dat de weg die wij met ons gezin afleggen jou als ouder een stukje herkenning en wellicht aanknopingspunten voor je hulpvragen biedt. De kennis, tips en adviezen die onze zoektocht heeft opgeleverd zijn zowel voor ouders, leerkrachten en andere professionals die met kinderen werken een waardevolle bron van informatie. Het kan helpen je hoogbegaafde kind beter te begrijpen en te ondersteunen zodat hij of zij zichzelf kan accepteren en zijn of haar superkrachten volop kan inzetten.

Een intense reis is te koop bij Uitgeverij SWP of je (lokale) boekhandel

Belangenbehartiging

De missie van ‘Een intense reis’ is het laten stralen en bloeien van hoogbegaafde kinderen en jongeren (en later ook de hoogbegaafde volwassenen die zij worden). Dit doe ikdoor ervoor te zorgen dat het team dat rondom het kind / de jongere staat zo sterk en betrokken mogelijk is en het belang van het kind op de eerste plaats zet!

Dit doe ik ook door aandacht te vragen voor de problemen waar deze kinderen tegenaan kunnen lopen als een passende omgeving uitblijft. Ik doe dit bijvoorbeeld door interviews in de media te geven, gesprekken aan te gaan met politici, zaken te bespreken via de podcast en deel te nemen aan debatten.

Een intense reis - De podcast

Wil je graag meer informatie over een onderwerp dat gerelateerd is aan hoogbegaafdheid en heb ik hier nog geen podcast over gemaakt? Dan horen we graag van je via het Contactformulier

In de media

Blog

In het blog schrijven we over onderwerpen gerelateerd aan hoogbegaafdheid, thuiszittersproblematie en schooltrauma.

Soms zijn deze blog-items een aanvulling op onze intense reis. Om jullie te laten weten hoe het nu gaat met onze zoon en waar wij als ouders mee te maken krijgen. Soms is het ook een manier om kennis te delen waarvan ik had gewild dat wij, of de leerkrachten van onze zoon, er eerder over hadden beschikt.

Ik schrijf dus over onderwerpen, waarvan ik denk dat het belangrijk is dat er extra aandacht voor komt. Mis je een onderwerp? Laat het ons weten.

Flexibiliteit en het sámen doen maakt het verschil

Flexibiliteit en het sámen doen, maakt het verschil! Het einde van het schooljaar is aangebroken

Soms is het gewoon zo moeilijk om in beweging te komen…

Soms is het gewoon zó moeilijk om in beweging te komen… “Ik vind dit gewoon héél erg

Waarom verandert het gedrag niet als de situatie is aangepast?

Waarom verandert het gedrag niet als de situatie is aangepast? Heel vaak kom ik kinderen en