Coaching hoogbegaafde kinderen en jongeren

Hoogbegaafde kinderen zijn anders. Ze denken anders en beleven de wereld op een andere, intense manier.

Veel hoogbegaafde kinderen voelen zelf ook dat ze anders zijn dan anderen. Ze begrijpen alleen vaak niet waar dat gevoel precies vandaan komt. Veel kinderen gaan zich aanpassen om er toch maar ‘bij te horen’ of het worden clowntjes die ieder moment in de hulk kunnen veranderen, omdat aanpassen niet iets is wat je lang vol kunt houden.
 

Het komt regelmatig voor dat hoogbegaafde kinderen school en de maatschappij in het algemeen als overweldigend en stressvol ervaren. Binnen het onderwijs krijgen ze soms niet wat ze nodig hebben, waardoor ze geremd worden in hun cognitieve ontwikkeling. Deze kinderen gaan onderpresteren, zich aanpassen aan ‘de norm’ of er komt helemaal niets meer uit hun vingers. Kinderen voelen zich niet gezien en kunnen gaan denken dat er ‘iets mis met hen is’. Hun zelfbeeld wordt steeds lager en in sommige gevallen ontwikkelen ze zelfs een depressie of (school)trauma.

Wat een ‘gave’ kan zijn, voelt voor hoogbegaafde kinderen dus helaas in veel gevallen anders.

Samen met kinderen en jongeren verken ik wat hoogbegaafdheid voor hen betekent en wat belangrijk is voor hen in het leven. We gaan ontdekken hoe zij hun gaven in kunnen zetten op een voor hen fijne manier en hoe zij een plekje in de maatschappij kunnen krijgen waar ze zich fijn voelen en tot bloei kunnen komen. Dat dit niet altijd de gangbare paden zijn, kan tijdens het proces zelfs als fijn gaan voelen. 

Om ervoor te zorgen dat je kind in zijn of haar kracht komt te staan kiest zelf één of meer doelen. Op deze manier wordt een kind betrokken binnen zijn eigen ontwikkelproces en wordt voorzien in de behoefte aan autonomie. Doordat een kind zelf het doel heeft bepaald, is de intrinsieke motivatie om te werken aan groei vaak groter en voelt een kind zich meer gehoord. Natuurlijk kan een kind er altijd voor kiezen om tijdens het bepalen van een doel ook de input van ouders en school mee te nemen. 

Wat kan ik voor jullie betekenen?

Herken je dit?
Wat kan ik voor jou betekenen

Kosten

De kosten per sessie bedragen € 87,50. De duur van het traject is afhankelijk van de coachings- / begeleidingsvraag. Na iedere sessie krijgen ouders een korte terugkoppeling, zodat je als ouders op de hoogte bent van de voortgang.

Meestal wordt de coaching / begeleiding door ouders zelf gefinancierd. In sommige gevallen draagt een Samenwerkingsverband (School) hier aan bij. Ook wordt in sommige gemeenten de coaching vergoed via een PGB (Een intense reis (Marije Hofland) is lid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Aangezien wij een focus hebben op hoogbegaafdheid is het op dit moment lastig om SKJ-geregistreerd te zijn. Hier zijn wij wel mee bezig. Eventueel kunnen wij samenwerken met een SKJ-geregistreerde partner. Een intense reis kan altijd een voorstel maken om de mogelijkheden voor te kunnen leggen aan een gemeente.

 

Lid van NOBCO
global-code-of-ethics-logo-rgb