Intelligentie-onderzoek KIQT+

Intelligentie-onderzoek KIQT+

Veel kinderen die wij binnen de praktijk zien worstelen binnen het onderwijs. In veel gevallen vraagt school om een IQ-test als voorwaarde om eventuele aanpassingen te doen en ondersteuning of plusklassen toegankelijk te maken.

Indien er sprake is van chronische stress veroorzaakt door het schoolsysteem en/of schooltrauma adviseren wij om eerst de druk van school af te halen en eerst via therapie en begeleiding het mentale welbevinden van een kind te verbeteren. Op het moment dat er nog sprake is van trauma zal dit de inzet van cognitieve vermogens van een kind beïnvloeden en zal een IQ-test geen representatief beeld geven.

Op het moment dat het beter met een kind gaat, is het echter wel belangrijk om inzicht te krijgen in de cognitieve vermogens, denkstijlen en ondersteuningsbehoefte van een kind. Op basis hiervan kan namelijk doelgericht bepaald worden welke aanpassingen er nodig zijn binnen het schoolsysteem of een leeromgeving om terugkeer van de problemen te voorkomen. Binnen deze fase kan een intelligentie-onderzoek van waarde zijn.

 

Traumasensitieve aanpak

Het doen van een intelligentie-onderzoek kan best spannend zijn. Zeker op het moment dat kinderen te maken hebben (gehad) met trauma, is een traumasensitieve aanpak belangrijk. Bij ons is dit dat ook een standaard onderdeel van de manier waarop wij het onderzoek afnemen:

  • We investeren in een band tussen de orthopedagoog die de test afneemt en het kind
  • We nemen de tijd voor een veilige landing en ontspanning
  • Co-regulatie tijdens het onderzoek

Waarom de KIQT+?

  • Beter geschikt voor kinderen die vanuit stress of trauma het lastiger vinden om om te gaan met tijdsdruk.
  • Beter geschikt voor kinderen met AD(H)D, ASS, verminderd gehoor, kleurenblindheid, dyslexie, dyscalculie, faalangst, perfectionisme.
  • Betrouwbare meting van de intelligentie tot een IQ van 170.
  • Geschikt voor kinderen die Nederlands als tweede taal hebben.
  • Houdt er rekening mee dat kinderen ’te moeilijk’ kunnen denken.
  • Minder nadruk op capaciteiten die deels voortkomen uit opvoeding, zoals woordenschat.

De KIQT+ is in 2023 beoordeeld door de COTAN, waardoor er met zekerheid gezegd kan worden dat dit een kwalitatief goede, betrouwbare en passende test is om het intelligentie-niveau van (begaafde) kinderen vast te stellen.