Wij helpen jullie graag…

Begeleiding van ouders en gezinnen

Het is niet altijd makkelijk

Steeds meer scholen en onderwijsinstellingen zetten hoogbegaafdheid op de agenda en dat is maar goed ook! Onterecht gingen velen er vroeger van uit dat hoogbegaafde kinderen er wel zouden komen en weinig ondersteuning nodig hebben, maar helaas blijkt niets minder waar.

Vaak heeft het niet aansluiten van de maatschappij (denk aan een niet-passende school, gebrek aan écht contact met leeftijdsgenootjes of het niet begrepen worden van je kind) grote gevolgen. Misschien floreert je kind hierdoor op school niet, zoals je zou willen, heeft je kind een laag zelfbeeld of misschien zelfs depressieve klachten. Misschien raakt je kind vaak boos of gefrustreerd of komen er juist gevoelens van angst en verdriet naar buiten. Dit kan op school gebeuren, maar ook in de thuissituatie. Beiden is niet makkelijk. Als het op school leidt tot ‘ongewenst gedrag’ heb je als ouder vaak veel gedoe met school en soms het gevoel dat je geen enkele invloed meer hebt op wat er gebeurt. Als het thuis leidt tot boze buien, heftige emotie-schommelingen of een machtsstrijd kost dit je als ouder ontzettend veel energie en breekt het je ook op.

Wij ondersteunen je graag om ervoor te zorgen dat jij je kind zo goed mogelijk in zijn kracht kan leren te staan en emotioneel zo goed mogelijk kunt begeleiden. Tegelijkertijd willen wij ook stil staan bij wat dit doet met jou. Veel ouders van begaafde kinderen zijn geneigd om zichzelf compleet weg te cijferen uit liefde voor hun kind. Je kunt er veel beter kan zijn voor je kind als je zelf overeind blijft en goed in mijn vel blijft zitten. Je zal zeker niet de eerste ouder van een begaafd kind zijn die thuis komt te zitten met een burn-out of misschien heb je dit zelfs al ondervonden. Je kunt dit alleen als je er zelf genoeg energie voor hebt…

Praktische ondersteuning

Ook op praktisch gebied bied ik ondersteuning. Als je kind niet floreert op school kan er veel op je af komen. Je kunt te maken krijgen met schoolgesprekken, waarin allemaal verschillende mensen aansluiten. Hoewel dit vaak met de beste intenties gebeurt, hebben deze mensen met regelmaat helaas te weinig kennis van begaafdheid. Het kan dus fijn zijn als er iemand aanschuift om jullie te helpen de belangen van je kind te behartigen. Voor jou als ouder komt er al genoeg op je af en is het al emotioneel genoeg. Bovendien hebben veel ouders helaas de ervaring dat zij als ouders niet altijd serieus genomen worden (zelfs als je kennisniveau over hoogbegaafdheid hoog is – er zijn zelfs begaafdheidsspecialisten die hier met hun eigen kinderen ook tegenaan lopen. Het ligt dus niet aan jou!) Ook in dat geval kan het fijn zijn iemand naast je te hebben staan. Wij gaan graag mee.

Systemische aanpak

In veel gevallen wordt er in situatie waarin er sprake is van schooltrauma of chronische stress veroorzaakt door het schoolsysteem vooral gekeken naar het kind: het kind dient emoties te leren reguleren, zijn concentratie erbij te leren houden en te leren omgaan met dingen die ‘nu eenmaal niet zo leuk zijn, maar erbij horen!’. Wat we eigenlijk vragen van een kind zijn executieve functies (in dit geval emotieregulatie, volgehouden aandacht en flexibiliteit). Wat wij ons als volwassenen om een kind heen vaak niet beseffen is dat op het moment dat het gedrag voortkomt uit trauma of chronische stress, dit in de meeste gevallen geen bewust gedrag is. Het zijn door het autonome zenuwstelsel in gang gezette automatische (oer)reflexen die gericht zijn op overleven. Op het moment dat dit in gang gezet is, heeft een kind hier geen invloed op

Om invloed te (gaan) krijgen op dit gedrag dient een kind zich veilig te voelen. Aangezien het zenuwstelsel op dat moment afgestemd is op gevaar, kan een kind dit niet alleen. De omgeving is nodig om te helpen co-reguleren om een kind zo voldoende veerkracht te geven om te groeien en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Om deze reden werkt Een intense reis niet alleen met het kind, maar nemen wij ook de ouders én eventuele betrokken leerkrachten mee, zodat zij leren hoe zij deze rol op een goede manier kunnen vervullen en de succeskansen voor een kind kunnen vergroten.

Voor veel ouders is het innemen van deze rol geen makkelijke opgave. Zij hebben al zoveel meegemaakt, dat er ook bij hen sprake is van een zeer hoog spanningsniveau wat goede co-regulatie in de weg staat. Om deze reden werken wij niet alleen met een kind, maar worden ook de ouders meegenomen in het traject.

Op het moment dat een kind weer gaat werken richting een school of leeromgeving, hanteren wij ook hier een systemische aanpak. Sámen met school en de ouders zorgen we voor een zo passend mogelijke omgeving en maken we de kans op een zachte landing en succesvolle integratie binnen het schoolsysteem zo groot mogelijk.

Kunnen wij iets voor jullie betekenen?

Herken jullie dit?
Wat kan ik voor jullie betekenen