Een intense reis - De podcast

Een intense reis - de podcastIn deze podcastserie ga ik in gesprek met diverse (ervarings) deskundigen over onderwerpen gerelateerd aan het boek “Een intense reis”. In het boek en de podcast boek beschrijf ik waar wij als gezin tegenaan liepen op onze zoektocht naar passend onderwijs, zelfacceptatie, hulp en het herstel van een schooltrauma voor onze hoogbegaafde zoon. Door het delen van ons verhaal in combinatie met kennis en tips, probeer ik de reis (samen met mijn gasten) makkelijker te maken voor andere ouders van (hoog)begaafde kinderen en leerkrachten.
Luister & abonneer je ook op:
Wil je mij ondersteunen met een kleine donatie?

Aflevering 42

*English episode after podcast intro*

In today’s podcast I am talking to P. Susan Jackson – or Sue Jackson – Sue is a specialist in Highly, exceptionally and Profoundly Gifted Persons, of all ages. She is the founder of the Daimon Institute where she supports the overall development of Exceptionally and Profoundly Gifted people of all ages around the globe.

Sue has extensive clinical and developmental expertise supporting highly exceptionally and profoundly gifted persons, having completed over 80,000 hours of psychotherapy with this exceptional population. She is also a keynote speaker, spreading her knowledge and being a beacon of hope and inspiration for gifted people everywhere.

Through her model Sue presents a holistic view of what it means to be profoundly gifted. We talk about the need to find your authentic SELF as a gifted individual. The whole system is affected by all aspects of the self and in order to thrive it is necessary the all lines of development are integrated. The role of the self it to coordinate all these lines. This is absolutely necessary, because you are only as strong as the weakest link. This exceptional group of people can only thrive if they can fully engage all aspects of their being in their life. In this regard, we also discuss the impact of the school system and the role people within this system can play to have children find their place in the world and their daimon. Flexibility and understanding are both necessities. Another ‘must’ we talk about is the presence of ‘peers’. As human beings we all need connection to thrive and develop a healthy self-esteem. The profoundly gifted are no exception…

If you want to know more about P. Susan Jackson, you can visit https://daimoninstitute.com.

Aflevering 41

In deze podcast ga ik in gesprek met Sima Daoud, oprichtster van de Stichting IQ+.

Nadat ik een moeder aan de telefoon had gehad die steeds maar weer in multidisciplinaire overleggen zat, maar waarbij er (met alle gevolgen van dien) niets geregeld werd voor haar zoon, opende ik LinkedIn. Ik zag daar een post van Sima, waarin zij ook haar frustratie uitte over soortgelijke situaties.

Via deze podcast hopen we het bewustzijn bij beleidsmakers en andere betrokkenen te vergroten dat het onderwijssysteem, dat we in Nederland gezamenlijk hebben bedacht, voor veel hoogbegaafde leerlingen niet passend is. Het beleid past vaak niet bij de praktijk, waardoor het realiseren van een aanbod dat echt bij een kind past werkelijk een uitdaging wordt.

De gevolgen kunnen groot zijn. Kinderen ontwikkelen bijvoorbeeld leerproblemen, een angststoornis, een depressie of trauma. Ook voor gezinnen zijn de gevolgen vaak enorm. Veel ouders moeten stoppen met werken, komen in de financiële problemen en de emotionele belasting op gezinnen is onvoorstelbaar.

Daarnaast zijn er bovendien veel leerkrachten die kampen met de gevolgen. Ze voelen zich wanhopig worden, omdat ze zo graag passend onderwijs zouden willen bieden voor alle kinderen in de klas, maar de klassen te groot zijn en ze vaak niet de hulp en ondersteuning geboden krijgen die ze hiervoor nodig hebben. Het gevolg? De gouden mensen binnen het onderwijs geven het op en kiezen voor een andere baan….

Door een breed bewustzijn te creëren, dat passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen geen luxe is, maar pure noodzaak en dat de gevolgen indien dit uitblijft enorm kunnen zijn, hopen we dat dit uiteindelijk lijkt tot begrip. En dat vanuit dat begrip een gezamenlijke, broodnodige, verandering kan starten. Want het kán! Als we ons maar allemaal flexibel opstellen en denken in mogelijkheden – vanuit het talent van het kind!

Voor meer informatie over de Stichting IQ+ kun je terecht op https://www.stichtingiqplus.nl/

Aflevering 40

In this episode I am talking to Dr. Paul Beljan. Dr. Beljan is an expert on gifted intelligence, neuropsychology, trauma, learning disorders and executive functioning deficit intervention. He is also the co-author of the book ‘Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults’

Gifted children are often being misdiagnosed with behavioral and emotional disorders such as ADHD and Autism Spectrum Disorder. Many receive unneeded medication and inappropriate counseling as a result. In this podcast we talk about the reasons behind these misdiagnoses and we discuss the most common ones.

We also talk about the impact of the environment and the need to take this into account during the diagnosis proces. In addition to this, we discuss trauma and how trauma related behavior makes it even more difficult to properly diagnose these gifted children.

For more information about Dr. Paul Beljan, please visit https://www.paulbeljan.com.

Aflevering 39

Mijn gast van vandaag is Saskia van Baarsen. Saskia is coach en oprichtster van Peers en Paarden. Binnen Peers en Paarden worden groepstrainingen en individuele begeleiding aangeboden voor (hoog)begaafde en hoogsensitieve kinderen en volwassenen.

In deze podcast praten we over de coaching die zij samen geeft met haar harige collega’s: de paarden Clover, Storm en Mythe. Saskia vertelt hoe het contact met de paarden hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen kan helpen bij de verwerking van trauma’s en het weer dichter bij zichzelf te komen. Ook kun je samen met en via de paarden ontdekken hoe je om kunt gaan met zijnskenmerken van jou als hoogbegaafd en sensitief persoon die je wellicht nog lastig vindt.

Bij haar coaching maakt Saskia gebruik van inzichten uit de Acceptance en Commitment Therapie (ACT) en de polyvagaal theorie. Hierbij hanteert zij een traumasensitieve benadering waar we samen in de podcast over spreken.

Naast de coaching met paarden heeft Saskia ook een peergroep met paarden. In de podcast verkennen we waarom juist deze groep zo fijn kan zijn voor hoogbegaafde kinderen en wat het belang is van peercontact.

Meer weten? Kijk op https://www.peersenpaarden.com.

Aflevering 38

My giftedness, my spirituality and the way I was experiencing energy within nature. Somehow I felt like this was all connected.

In this podcast I am exploring these things with registered psychotherapist, counsellor, coach and mentor Eric Windhorst. Eric specializes in serving the (neuro)divergent — outside-of-the-box folks, who identify as complex, creative, gifted, intense, and highly sensitive. While he helps his clients with a variety of challenges, Eric is particularly passionate about working with individuals navigating through periods of significant personal growth, life transition, existential searching, and shifts in identity. Eric works holistically and eclectically, helping his clients connect with their inner nature (their true, deep, authentic selves) and outer nature (the wider, more-than-human world) to promote healing and growth.

In this podcast we talk about the way a specific group of gifted people experience their ‘being human’. We talk about energy, intuitive thinking and travelling to other realms within our own reality. Often, gifted people suppress this side of themselves or are treated by ‘common psychotherapy’ as mentally ill. We are here to share that there is nothing wrong with you and your life will be richer and more complete if you embrace this part of yourself. You will feel more connected to yourself and the world around you.

We also talk about the way Eric uses these insights to help people within his counseling practice and how he guides people to discover this part of themselves and even heal them of trauma.

For more information about Eric, please visit www.ericwindhorst.ca.

Aflevering 37

De pedagogische driehoek. In de meeste gevallen hebben we het dan over de driehoek kind-ouders-school. Het lijkt voor veel mensen heel logisch dat we deze driehoek toepassen, maar het is een driehoek met veel diepte die we in het gesprek van vandaag gaan verkennen.

Mijn gast van vandaag is Inge Planteydt. Inge heeft haar eigen praktijk Blinq en zij is deskundige op het gebied van opvoeding van hoogbegaafde kinderen. Zij geeft lezingen en trainingen over hb-gerelateerde onderwerpen en opvoeding aan ouders, onderwijspersoneel en jeugdzorg. Daarnaast begeleidt Inge ouders van hoogbegaafde kinderen in vaak ingewikkelde gezinssituaties in een train-de-trainer setting. Daarbij neemt zij de hele eerder genoemde driehoek mee.

Vandaag nemen we dus een diepe duik in de pedagogische driehoek. Want wat als we breder kijken dan alleen de invulling van de hoeken. Wie maakt deel uit van de driehoek en op welk moment? Hoe zit een dergelijke driehoek exact in elkaar? Hoe zorg je er als ouder of leerkracht voor dat je jouw rol binnen de driehoek goed kunt pakken, zodat een kind kan leunen op de stabiele basis die je met beide poten van de driehoek neerzet en tot ontwikkeling kan komen? Wat doe je als het functioneren binnen deze driehoek niet zo makkelijk gaat, omdat er bijvoorbeeld sprake is van trauma bij kind en ouders? Deze en vele andere vragen worden beantwoord in de podcast.

Wil je na het beluisteren meer informatie over Inge en haar praktijk? Kijk dan op haar website www.blinq-hb.net.

Aflevering 36

In dit gesprek met ik in gesprek met Mirjam Visser-Fuchs. Mirjam is coach bij haar praktijk Talentbloeier en heeft zich gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, zingeving en posttraumatische groei.

Een waarschuwing voor mensen die gevoelig zijn voor triggers. In dit gesprek spreken wij openlijk over trauma en gebeurtenissen die hiertoe kunnen leiden. Indien het op dit moment te moeilijk voor je is, adviseer ik je op dit moment niet te luisteren of te luisteren op een plek en met mensen waarbij je je veilig voelt.

In het gesprek praten we over trauma en waarom trauma kán leiden tot posttraumatische groei, maar dat dit niet in alle gevallen zo hoeft te zijn. We hebben het over zelfcompassie en de noodzaak van overlevingsmechanismen. Ook gaan we in het gesprek in op existentiële vraagstukken, zoals de vraag wat te doen met het leven dat we gekregen hebben en de vraagstukken die spelen in onze maatschappij. We hebben het over het wel of niet ervaren van een gevoel van verbinding met mensen en het leven en de diverse manieren waarop spiritualiteit vanuit verschillende invalshoeken ervaren kan worden.

Aflevering 35

In deze podcast ben ik in gesprek met Quen van Meer (ECHA-specialist) over peercontact en talentontwikkeling. Quen is beleidsmedewerker bij Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Koers VO en heeft in het verleden de peergroep opgezet binnen het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam.

In deze podcast praten wij o.a. over Quen’s visie op peercontact en talentontwikkeling en wat de peergroep in Rotterdam de deelnemende leerlingen en de school gebracht heeft in het kader van welzijn, talentontwikkeling en preventie van schooluitval.

Aflevering 34

Als ouder van een hoogbegaafd kind die de gevolgen heeft ervaren van een onrecht label autisme was ik altijd geneigd om mensen te waarschuwen voor het risico op een misdiagnose. Er zit immers veel overlap tussen de lijstjes die je tegenkomt met kenmerken van autisme en hoogbegaafdheid. Het is echter net zo schadelijk als je een diagnose mist. Ook in dat geval krijgt een kind immers niet wat het nodig heeft om te groeien en bloeien in het leven. Mijn gast van vandaag is Adi van den Brande. Adi is coach binnen haar eigen adviesbureau ’t Lampje en zij is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en autisme. Adi heeft bovendien haar eigen toolbox ontwikkeld, geeft trainingen en webinars aan ouders en onderwijsprofessionals en is auteur van het boek “Het autistische denken – Kijk of er meer aan de hand is.” In deze podcast spreek ik o.a. met Adi hoe je kunt herkennen dat er wellicht sprake is van autisme bij je hoogbegaafde kind, waarom het zo belangrijk is om dit te weten en hoe de behoeften van een dubbel bijzonder kind afwijken van een puur hoogbegaafd kind.

Aflevering 33

Een nieuwe podcast en op een dag waarop er normaal gesproken geen nieuwe podcasts uitkomen, maar deze podcast wilde ik zo snel mogelijk live zetten, omdat ik jullie wil oproepen je hart open te zetten en je aan te sluiten bij de manifestatie die op 10 december wordt georganiseerd door Spirare Talent Valley.

Het is in middag waarop we (hoogbegaafde) jongeren, ouders en alle betrokkenen in een HART van LICHTzetten. Het HART staat voor liefde, er voor elkaar zijn en het besef dat wij allen verbonden zijn met elkaar. Het is ook een dag om juist aandacht te vragen voor wat wél werkt! Laten we ons in verbondenheid richten op die veranderingen die nodig zijn om onze jongeren weer te laten stralen.

In het hart van Nederland, in het Wilhelminapark in Utrecht, vormen we samen zaterdag 10 december a.s. van 14.00–17.00 uur een HART van LICHT. We delen verhalen, er is muziek en we ontmoeten gelijkgestemden.

In deze podcast spreek ik met Bart Frumeau-Luckman en Esther Barendregt over waarom het zo belangrijk is dat we hier aandacht voor vragen – wat de impact is op jongeren én gezinnen. We bespreken wat er gedaan wordt bij Spirare, wat dit anders maakt en waarom dit werkt. En we staan ook even stil bij een sprankje hoop: nieuwe wetten die in de maak zijn die wellicht in de toekomst een groot verschil gaan maken.

♥ Hopelijk zien wij jullie op 10 december om 14.00 uur in het Wilhelminapark in Utrecht ♥.

Aflevering 32

[English episode] In this episode I have a conversation with Chris Wells about Kazimierz Dąbrowski’s Theory of Positive Disintegration and how this theory can be used as a framework for post-traumatic growth and becoming your authentic self.

Christiane Wells is a social worker and has a private practice in Colorado, USA. She is the founder of the Dabrowski Center and she is specialized in the Theory of Positive Disintegration. She is also the co-host of my favorite podcast – a huge source of information and inspiration – ’the Positive Disintegration Podcast’.

For more information about the theory and the Positive Disintegration podcast, please visit http://www.dabrowskicenter.org.

Aflevering 31

[English episode] When I first started my search for information in order to better understand and help my gifted son who was dealing with explosive feelings, I was recommended the book ‘Emotional Intensity in Gifted Students – Helping kids cope with explosive feelings’. At that moment I hardly knew anything about what being gifted actually entailed. I just thought it meant heaving an IQ above 130, being a fast learner and having strong analytical skills. The reform I did not relate the problems our son was having to him being gifted in any way.

Today’s guest is Christine Fonseca. Christine is an educational phycologist and author of many books on giftedness, trauma and intensity, one of which is a book I have recommended in podcasts before ‘Emotional Intensity in Gifted Students – Helping kids cope with explosive feelings’.

In this podcast we discuss emotional intensity and the way it can manifest in our gifted kids. We also discuss how, as a parent, you can help your kids grow so they can handle their intense emotions and use them as a strength. We also discuss how trauma can impact the way our children show emotions and what you can do as a parent, teacher or health care professional to help these children regulate their emotions.

Aflevering 30

In deze podcast ga ik met Femke en Willemijn van Talentissimo dieper in op IQ-testen. We praten o.a. over de omstandigheden waaronder een IQ-test het beste kan worden afgenomen en hoe een orthopedagoog deze omstandigheden kan creëren. Ook gaan we in het gesprek in op chronische stress en schooltrauma en of dit invloed kan het hebben op de test-uitslag. En wat als er op school of thuis een vermoeden bestaat van ADHD of autisme? Kan een orthopedagoog ook afleiden uit een IQ-test dat er sprake is van “dubbel bijzonder”?

Er zijn situaties waarin het afnemen van een IQ-test lastig is of het tijdstip niet ideaal. Soms wordt er dan een ‘klinische beoordeling’ gedaan. Naar aanleiding van een observatie wordt een inschatting gegeven van het IQ en dus beoordeeld of een kind (hyper)hoogbegaafd is. Hoe gaat dit in zijn werk en kan dit eigenlijk wel?

En… Heeft het eigenlijk zin om een IQ-test te oefenen. Kun je je IQ hierdoor “opkrikken”?

Aflevering 29

[English episode] In this episode I have a conversation with Jennifer Harvey Sallin about a topic I have already mentioned in my podcast multiple times: gifted trauma. During this episode Jennifer gives us more insight into what gifted trauma is and what happens inside your body and nervous system. We discuss the process of healing gifted trauma and the important role gifted peers and connecting to a universal ‘gifted energy’ can play.

Jennifer Harvey Sallin is a psychologist, trainer, assessor, writer and advocate. As the founding director of InterGifted, she is dedicated to raising awareness about giftedness and supporting gifted adults in their personal and social development. She trains therapists, coaches and other professionals to better understand how to recognize and support their gifted clients. She also discusses the topic of gifted-specific trauma and healing on her podcast ‘Conversations on Gifted Trauma’. In addition to her work in the field of high intelligence, Jennifer is very engaged in climate psychology  and activism and is dedicated to helping bring systemic change for a better world for all of us.

Links that are mentioned in this episode:

Aflevering 28

Vaak is het een hele uitdaging om een school te vinden die passend onderwijs kan bieden voor je hoogbegaafde kind. Als er bovendien sprake is van trauma of er is een andere zorgbehoefte, dan kan dit een nog grotere uitdaging worden. 

In deze podcast praat ik met Brigitte Kool en Ninette Verheul over Begaafdheidsprofielscholen. Wat zijn dit, wat mag je als ouder van een dergelijke school verwachten en hoe selecteer je de school die bij jouw kind past?

Brigitte is Hb-coördinator op Begaafdheidsprofielschool het Antoniuscollege in Gouda. Ninette is lid van Lid van het bestuur van de Begaafdheidsprofielscholen. Vanuit deze rol bezoekt zij scholen en geeft is zij onderdeel van de BPS academie. 

Voor meer informatie over Begaafdheidsprofielscholen kun je terecht op www.begaafdheidsprofielscholen.nl. Meer informatie over het Antoniuscollege vind je op www.antoniuscollegegouda.nl.

Aflevering 27

Veel hoogbegaafde volwassenen komen er via de hoogbegaafdheid van hun kinderen achter dat de appel wellicht niet heel ver van de boom valt. Als je kind hoogbegaafd blijkt te zijn, ben je als ouder ben je vaak geneigd om de focus op je kind te leggen. In dit gesprek bespreek ik met Rianne van de Ven waarom het goed kan zijn om als volwassene ook je eigen intense reis door te maken.

Rianne van de Ven is Coach voor hoogbegaafde volwassenen. Daarnaast is zij auteur van het boek “Hoogbegaafdheid in praktijk”, docent, trainer, spreker over hoogbegaafdheid bij volwassenen. Naast haar eigen coachingspraktijk is zij ook eigenaar van Hoogbegaafd in Bedrijf, waar ze met 20 collega’s coaching en re-integratiediensten biedt voor hoogbegaafden in relatie tot werk. Ze was ruim 7 jaar de voorzitter van het IHBV, het instituut hoogbegaafdheid volwassenen. Inmiddels heeft ze dat stokje overgedragen maar is ze als  expert nog steeds aan de stichting verbonden.

Voor meer informatie over Rianne kun je terecht op www.riannevdven.nl.

Aflevering 26

Veel hoogbegaafden hebben veel zaken waar ze van nature goed in zijn. Als mens willen we hier heel graag invulling aan geven. De dingen die we van nature leuk vinden, zijn ook vaak díe dingen waar we goed in zijn en waar we energie van krijgen. We zitten pas lekker in ons vel op het moment dat we binnen ons leven ook invulling kunnen geven aan deze dingen. 

Veel hoogbegaafden op de werkvloer voelen zich niet lekker in een baan waarbij dit niet het geval is. Hier is relatief veel aandacht voor. Voor veel van onze kinderen geldt dit echter ook. Als mensen lange tijd geen invulling kunnen geven aan hun kerntalenten kunnen de gevolgen groot zijn.

Mijn gasten van vandaag zijn Sylvia Tas en Jacqueline Schepers. Sylvia heeft haar eigen bureau Apparently Gifted. Jacqueline heeft haar eigen bureau Achter de Spiegel. Beiden zijn officieel kerntalentenanalist en hebben zich gespecialiseerd in kerntalenten i.c.m. hoogbegaafdheid en bore-out en burn-out.

Voor meer informatie over kerntalenten kun je terecht bij:

Aflevering 25

(Extreem) versnellen voelt voor veel ouders en leerkachten van hoogbegaafde kinderen en jongeren niet altijd als een keuze. Er is eigenlijk geen goed alternatief, maar tegelijkertijd voelt het als kiezen tussen 2 kwaden.

In deze podcast ga ik in gesprek met Leonieke Boogaard over (extreem) versnellen. Leonieke is ECHA specialist en afgestudeerd op dit onderwerp. Zij heeft tevens gewerkt in het VO als docent en coördinator Compacten en Verrijken, in het PO als leerkracht in plusklassen en voltijds HB onderwijs en in de huiswerkbegeleiding voor HB leerlingen. In haar eigen praktijk begeleidde zij vastgelopen leerlingen en verzorgde zij nascholingen, studiedagen en kenniscolleges voor leerkrachten.

In de podcast praten we o.a. over de – al dan niet terecht veronderstelde – voors en tegens van versnellen, kijken we hoe ouders en jongeren dit naderhand zelf hebben ervaren en gaan we in op het feit dat alléén versnellen nooit de oplossing is. Er is meer nodig en dan nóg heb je helaas niet de garantie dat het voldoende zal zijn.

Ook delen we onze persoonlijke verhalen en gaan we in op wat het doet met jou als ouder. Want het onbegrip vanuit de omgeving leidt vaak tot eenzaamheid. Ook met jou als ouder doet dit heel veel en je kunt soms dus best een stukje begrip gebruiken. Wij hopen dat deze podcast dáár ook een bijdrage aan zal geven…

Aflevering 24

Deze podcast is een perfect voorbeeld van hoe een gesprek een wending kan krijgen waarmee het ineens nog waardevoller wordt.

Het initiële onderwerp van deze podcast was spirituele intelligentie (SQ). Uiteindelijk pakten we hem een niveau hoger. Het werd een mooie gesprek over het belang van het kunnen zijn van je authentieke zelf, het vinden van je ‘self’- je ‘inner core’ – en hoe kinderen letterlijk ziek kunnen worden als ze door conditionering en restricties vanuit ons als ouders, de school en/of de samenleving als groter geheel, zichzelf verliezen.

In deze podcast ben ik in gesprek met Renata Hamsikova. Zij is expert op het gebied van uitzonderlijke begaafdheid, eigenaar van IEKU Advies (www.ieku.nl) en auteur van het boek “Intens, authentiek en vrij”.

Aflevering 23

Voor hoogbegaafde kinderen is het belangrijk om zichzelf te leren kennen. Ze voelen zich vaak anders, maar begrijpen niet hoe hun gevoel van anders zijn te maken heeft met hun begaafdheid. Regelmatig hebben deze kinderen al een hele interne of externe zoektocht ander de rug die hun zelfbeeld niet ten goede is gekomen. Ook kampen HB’ers vaak met perfectionisme en faalangst en is er sprake van asynchrone ontwikkeling. Allemaal dingen waar je óók in creatieve processen tegenaan kunt lopen.

In deze podcast vertellen Veerle en Gideon hoe zij bij Smartoons creativiteit inzetten om kinderen in een veilige en fijne setting te laten ontdekken hoe zij hun begaafdheid ervaren. Bovendien leren ze binnen een natuurlijk, creatief proces hoe ze om kunnen omgaan met hun perfectionisme en faalangst en hun relativeringsvermogen kunnen ontwikkelen. Prachtig hoe kinderen in een creatieve setting hun intensiteit en veerkracht op een prachtige manier kunnen laten zien en uiteindelijk vaak het trotst zijn op die dingen die nou nét het lastigst gingen!

Aflevering 22

Hoogbegaafde cliënten die hulp zoeken in de GGZ, krijgen niet altijd de hulp die bij hen past. Er is helaas nog weinig kennis van en ervaring met hoogbegaafdheid in de GGZ. De hoogbegaafde hulpzoekers modderen voort en hebben veel vragen. In deze podcast spreek ik met Lukien Hoiting en Noks Nauta, auteurs van het boek ‘Hoogbegaafde hulpzoekers – Wanneer je er zelf niet uitkomt’ waar hoogbegaafden precies tegenaan lopen en waarom het zo belangrijk is dat hier aandacht voor komt binnen de GGZ. Het was een mooie en oprecht gesprek waarin waarschijnlijk velen van ons (h)erkenning zullen vinden.

Het boek ‘Hoogbegaafde hulpzoekers’ is te koop via het IHBV.

Aflevering 21

De podcast die jullie nu gaan horen had ik al eerder gedeeld als nieuwjaarscadeautje, maar op een ander kanaal. Het onderwerp van de podcast is hoogbewustzijn en  spiritualiteit – in de volksmond vaak “paranormale” begaafdheid genoemd. Maar wie zegt eigenlijk dat het niet ‘normaal’ is? Wat is ‘normaal’ eigenlijk?

In december, toen deze podcast was opgenomen, voelde dit onderwerp nog heel kwetsbaar voor mij. Ik heb echter veel artikelen opgestuurd gekregen over deze connectie en ik hoorde van velen van jullie dat jullie in verschillende vormen deze begaafdheid herkennen: het echt aan kunnen voelen hoe iemand zich voelt, het soms dingen gewoon weten (alsof het doorkomt, sterker dan intuïtie), het aanvullen van en bewust werken met energie. En soms zelfs het horen en zien van dingen die voor anderen niet zichtbaar zijn.

Inmiddels zullen jullie gemerkt hebben dat ik voor mezelf het taboe heb doorbroken. Ik praat er inmiddels vrij over en wil deze podcast dan ook graag hier publiceren. Gewoon omdat het een mooie – maar weinig besproken – kant van begaafdheid is, die er écht mag zijn.

In deze podcast ga ik in gesprek met Suzanne Buis over een kant van begaafdheid die binnen onze families heel normaal is, maar waar weinigen het over hebben. We nemen je mee op reis op reis naar kanten van begaafdheid waar bijna niemand over praat, waaronder spirituele begaafdheid, intuïtie, hoogbewustzijn en de wereld van energie. We zeggen niet dat we de antwoorden hebben of de waarheid in pacht hebben – maar het leven is te mooi om te stoppen met vragen te stellen en het in al zijn dimensies te verkennen.

Aflevering 20

[English episode]  Paula Prober is the author of the must read book “Your rainforest mind”, an amazing analogy for a specific kind of gifted person. In this podcast we explore the rainforest mind. We talk about what it means to be creatively gifted, trauma, spirituality and finding your purpose in life.

Aflevering 19

Leerkracht word je omdat je verschil wilt maken voor alle kinderen en jongeren. De intentie om ook op een pakkende manier invulling te geven aan passend onderwijs voor begaafde leerlingen is bijna altijd aanwezig en tóch blijkt het in de praktijk niet altijd even makkelijk. In deze podcast ga ik in gesprek met de auteurs van het boek ‘Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen’ om o.a. te verkennen hoe je deze kinderen kunt herkennen, welke visies op begaafdheid er zijn en hoe belangrijk het is om sámen met leerkrachten, ouders, hulpverlening én het kind zelf, te bepalen wat er nodig is om een kind in zijn kracht te laten staan.

Aflevering 18

Mijn gast van vandaag is Brooke. Brooke is hoogbegaafd en had op de basisschool altijd het gevoel dat ze er niet bij hoorde. Op de middelbare school haakte zij helemaal af binnen het schoolsysteem. Ze probeerde haar tijd te vullen door vooral dingen voor zichzelf te doen waar ze wel energie uit haalde. Hierop werd ze meerdere keren geschorst en na 3 keer van school verwijderd. Hierna heeft ze een moeilijke, intense reis doorgemaakt waarin zij thuis zat en op het speciaal onderwijs terecht kwam voordat zij een plek gevonden had waar ze weer opbloeit. Brooke wil nu haar verhaal delen, zodat de reis voor andere hoogbegaafde drop-outs makkelijker wordt. We hebben dezelfde missie, dus ik laat Brooke graag haar verhaal vertellen.

Aflevering 17

Het opvoeden van hoogbegaafde kinderen is een prachtige, maar soms ook best pittige ervaring. Als we kijken naar een aantal kenmerken van hoogbegaafde kinderen, dan zien we zaken terugkomen als hypergevoeligheid, een hoge behoefte aan controle en autonomie, perfectionisme, kritische ingesteldheid en rechtvaardigheidsgevoel. Stuk-voor-stuk in mijn ogen mooie eigenschappen, maar niet altijd even makkelijk om als ouders mee om te gaan. Zeker niet als je deze kenmerken niet vanuit jezelf herkent.

Positive discipline is een manier van opvoeden die vaak goed aansluit op de behoeften van hoogbegaafde kinderen, waardoor ze meer in hun kracht gezet worden en een machtsstrijd wordt voorkomen. We vertellen hoe je positive discipline thuis kan inzetten én in de klas! Dus ook voor leerkrachten is deze podcast enorm interessant!

Meer weten over positive discipline? Bekijk dan de websites van Valerie (https://theparentalcoach.com/welkom) en Rieke (https://relevantebegeleiding.nl/)

Aflevering 16

Voor veel ouders is het echt een dilemma of zij hun kind wel of niet op het fulltime HB-onderwijs zullen inschrijven. Vaak is het niet naast de deur en het is moeilijk om in te schatten of HB-onderwijs een goede keuze zal zijn voor jouw hoogbegaafde kind. In dit gesprek praat ik met docente Manda Ophuis over de voordelen van hoogbegaafdenonderwijs, zodat je als ouder beter kunt inschatten of dit bij je kind past.

Voor veel leerkrachten is het bieden van passend onderwijs niet makkelijk. Vaak zijn leerkrachten enorm gedreven om het te laten slagen, maar het ontbreekt hen aan tijd, kennis, kunde of de juiste middelen. Manda vertelt in deze podcast hoe zij – samen met haar collega – te werk is gegaan om fulltime onderwijs voor hoogbegaafden op te zetten in in Groningen.

Ben je benieuwd wat Manda heeft opgezet? Je leest meer over het fulltime HB-onderwijs op de Joseph Haydn school in Groningen op: https://josephhaydn.openbaaronderwijsgroningen.nl/voltijd-hoogbegaafden-onderwijs/

Ben je leerkracht en wil je graag tips? Manda en haar collega Luke delen ze graag op www.hbkompas.com

Aflevering 15

Het nieuws rondom de oorlog in de Oekraïne doet veel met onze hoogbegaafde kinderen. Het komt op een intense manier bij hen binnen, ze zitten vol vragen en voelen zich angstig. Als ouder is het soms lastig om te weten waar je goed aan doet. Moet ik het nu wel ter sprake brengen of juist niet? Wanneer moet ik me zorgen gaan maken over wat het met mijn kind doet? Kan ik mijn kind beter afschermen van het nieuws? In deze podcast praat ik met Femke Hovinga (Talentissimo) over hoe je om kunt gaan met angsten en vragen van je hoogbegaafde kind in oorlogstijd.

In de podcast wordt verwezen naar een lesprogramma van de Universiteit van Utrecht. Dit programma kun je hier downloaden: https://tinyurl.com/lesprogramma-oorlog.

Aflevering 14

Over overprikkeling is gelukkig al heel veel bekend, maar over onderprikkeling hoor je veel minder. Vaak wordt de aanname gedaan dat de oorzaak van ‘storend gedrag’ ligt bij overprikkeling. Dat er ook sprake kan zijn van onderprikkeling en dat de gevolgen hiervan groot zijn, is minder bekend.

In de podcast ga ik in gesprek met Angelique van der Mast van Praktijk Julijn over o.a. de gevolgen van onderprikkeling, hoe onder- en overprikkeling met elkaar verweven kunnen zijn en wat je als ouders kunt doen op het moment dat je merkt dat je kind onderprikkeld raakt!

Aflevering 13

Leerlingen met een migratieachtergrond krijgen regelmatig een te laag schooladvies. Hoewel dat vaak met de beste bedoelingen gebeurt – leerkrachten zijn vaak bang een leerling te overvragen vanwege de thuissituatie – geeft dat de kinderen juist vaak het gevoel dat ze niet worden gezien. Veel volwassenen voelen nog steeds die pijn, ook als ze inmiddels via een omweg toch een hoge opleiding hebben afgerond en succesvol zijn in hun werk. Het gevoel van niet op waarde geschat te zijn zit heel diep.

Mijn gast van vandaag is Leonieke Boogaard. Leonieke is (samen met Sima de Bruyn-Daoud) projectleider van de Campagne ‘Vele Gezichten van Hoogbegaafdheid’. Deze campagne is een samenwerking van de Koepel Hoogbegaafdheid en Stichting iQ+. Meer informatie over deze campagne vind je op www.velegezichtenvanhb.nl.

Ik ben vereerd dat ik ter gelegenheid van de lancering van de website www.velegezichtenvanhb.nl Leonieke en Sima mag interviewen over dit onderwerp in de Week van de Hoogbegaafdheid op 9 maart van 10 tot 11 uur. Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je nu gratis aan via: https://tinyurl.com/velegezichtenvanhb.

Aflevering 12

In deze podcast ben ik in gesprek met Inge Vandecaetsbeek. Inge heeft haar eigen bureau Social Balance (België), waar zij hoogbegaafde mensen begeleidt bij intense transformatieprocessen en processen van traumaheling. Zij doet dit op een holistische manier – in verbinding met de natuur en hogere energieën. In deze podcast hebben wij een mooie gesprek over hoe spiritualiteit aanwezig kan zijn in hoogbegaafden als overexcitability en wat de invloed is van je hoogbegaafde ‘zijn’ op de manier waarop je trauma ervaart en welke rol energie hierin speelt.

Aflevering 11

In deze podcast ben ik in gesprek met Rudmer Heerema. Rudmer is Tweede Kamerlid namens de VVD en was in de vorige periode namens de VVD ook woordvoerder van onderwijs. Rudmer is zelf hoogbegaafd, al 30 jaar lid van Mensa en hij heeft als woordvoerder van onderwijs diverse moties ingediend.

In deze podcast ga ik met hem in gesprek over wat wij als ouders van hoogbegaafde kinderen nu realistisch kunnen of mogen verwachten vanuit Den Haag, hoe we passend onderwijs het beste vorm kunnen geven, wat hier nu precies onder valt en wat er nu al mogelijk is of wellicht mogelijk gemaakt zou kunnen worden.

Aflevering 10

Deze podcast gaat over een mooi, maar zeker in ons schoolsysteem ook soms lastig iets, namelijk beelddenken. Zoals ik in mijn boek al schreef is ook onze zoon, net als best veel hoogbegaafde kinderen, een beelddenker. Soms kijkt hij langs me heen en ziet hij letterlijk beelden als in een film voor zich. Hij praat dan wel tegen mij, maar zelfs dat is soms op een toon alsof hij de ondertiteling aan het voorlezen is. Toen ik hem vroeg of hij het echt voor zich zag, zei hij “Ja, vaak wel…” Ik vind dat echt een fascinerend mooi iets. Dat zijn hoofd zijn gedachten weergeeft in beelden en hij daardoor alles nog beter kan visualiseren.

Mijn gast van vandaag is Suzanne Buis. Suzanne is auteur van diverse boeken over hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en beelddenken, waaronder een echt prachtig boek wat ontzettend mooi aansluit bij het onderwerp van vandaag, namelijk “De droomdenker”. Bovendien coacht zij hoogbegaafde beelddenkers en geeft zij trainingen, workshops en lezingen.

In de podcast praten we o.a. over wat beelddenken is, hoe je jezelf (of een kind) als beelddenker het beste in je kracht kunt zetten en of het nu inderdaad vaker voorkomt bij hoogbegaafde kinderen.

Aflevering 9

In deze podcast ben ik in gesprek met Lilian van der Poel. Zij is expert op het gebied van ontwikkelingsvoorsprongen bij jonge kinderen en eigenaar van UkIQ en XL-Leren en auteur van het boek “Bijdehante baby’s en pittige peuters”. In ons gesprek praten wij over het belang van het herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong, hoe je dit kunt herkennen en hoe je hiermee om kunt gaan.

Aflevering 8

De hoogbegaafde Melvin is nu 24 jaar, maar zijn verhaal lijkt in veel opzichten op dat van mijn zoon. Ook voor hem voelde school als een toxische omgeving. Hij heeft de basisschool doorlopen, maar dit voelde als een intens en moeilijk proces, waarbij zijn moeder de lichtjes in zijn ogen steeds meer zag doven. Uiteindelijk liep Melvin vast op het VWO en is hij teruggevallen naar de HAVO, waar hij zijn diploma kon halen zonder iets te doen. Hierna kwam hij op het HBO. Ook hier leerde hij minder dan hij had gehoopt, waardoor hij uiteindelijk anderhalf jaar thuis heeft gezeten.

Melvin geeft ons een waardevolle inzage in deze intense reis, door de ogen van het kind zélf! Bovendien biedt zijn verhaal hoop voor kinderen, jongeren en ouders. Melvin heeft namelijk helemaal zijn plekje gevonden! Hij werkt nu als lead developer, heeft de regie genomen over zijn eigen leerprocessen en het licht in zijn ogen brand weer volop!

Aflevering 7

In gesprek met Femke Hovinga van Talentissimo over burn-out bij ouders van hoogbegaafde kinderen.

In deze tijd heeft iedereen wel eens van burn-out of trauma gehoord. Maar wist je al dat er ook zoiets bestaat als ‘parental burn-out’, ofwel een burn-out veroorzaakt door de zorgen die je ervaart als ouder? Onderzoek wijst uit dat het hebben van een hoogbegaafd kind zorgt voor meer angst en stress in de opvoeding. Tel daarbij op dat je als ‘ouder van’ zelf wellicht ook wel een historie – mogelijk zelfs met trauma – te verwerken hebt, en het kan maar zo dat je wat minder in je vel komt te zitten. 

In deze aflevering wordt verwezen naar een afbeelding, die te bekijken is in deze blog-post.

Aflevering 6

In deze podcast ben ik in gesprek met Albert Kaput. Via Slim Begeleiden coacht en begeleidt Albert op dit moment creatieve, hoogbewuste (jong) volwassenen – en dan met name diegenen die in hun ontwikkeling dreigen vast te lopen. Ook geeft hij, samen met Desirée Houkema de training ‘HB in Ontwikkeling’ voor coaches / begeleiders / mentoren / jeugdhulpverleners in zorg en onderwijs, die werken met creatieve, hoogbewuste jongeren.

Voordat Albert zijn focus ging richten op jongvolwassen heeft hij 25 jaar lang begaafde kinderen begeleid die uitgevallen waren binnen het onderwijs. De podcast is gebaseerd is op uitspraken van jongeren uit zijn praktijk.

Aflevering 5

In deze podcast ben ik in gesprek met Lotte van Lith. Lotte heeft als missie andere begaafde personen ondersteunen in hun beleving of herbeleving van zingeving, de expressie van hun kwaliteiten en de omgang met menseigen en soms begaafdheidsgerelateerde uitdagingen. Hierbij maakt zij ook gebruik van de Theorie van Positieve Desintegratie van Dąbrowski. In deze podcast spreken wij over intensiteit en de Theorie van Positieve Desintegratie en wat dit voor kinderen – maar stiekem ook voor volwassenen – kan betekenen.

Aflevering 4

[English episode] In deze podcast ben ik in gesprek met Matt Zakreski, een Amerikaanse psycholoog, expert op het gebied van begaafdheid en internationaal spreker, over rechtvaardigheidsgevoel en asynchrone ontwikkeling. Het gesprek met Matt is in het Engels.

Aflevering 3

In deze podcast ben ik in gesprek met Anton Horeweg, leerkracht en auteur van het boek “De traumasensitieve school” over schooltrauma en het belang van een traumasensitieve schoolomgeving.

Aflevering 2

In deze podcast ben ik in gesprek met Desirée Houkema over Peers4Parents, de emotionele begeleiding van begaafde kinderen en het belang van het hebben van een eigen groepje peers voor jou als ouder.

Aflevering 1

In deze podcast ben ik in gesprek met Specialist Hoogbegaafdheid Sonja Morbé over hoe invulling gegeven kan worden aan passend onderwijs voor begaafde leerlingen en wat hieronder valt.

Speciale nieuwjaarspodcast! Een andere dimensie van begaafdheid!

In deze podcast ga ik in gesprek met Suzanne Buis over een kant van begaafdheid die binnen onze families heel normaal is, maar waar weinigen het over hebben. We nemen je mee op reis op reis naar kanten van begaafdheid waar bijna niemand over praat, waaronder spirituele begaafdheid, intuïtie, hoogbewustzijn en de wereld van energie. We zeggen niet dat we de antwoorden hebben of de waarheid in pacht hebben – maar het leven is te mooi om te stoppen met vragen te stellen en het in al zijn dimensies te verkennen.

Deze podcast staat los van de ‘Een intense reis’ podcast en is via eigen kanalen te vinden:

Hoogbegaafd de podcast: aflevering over onze reis

Luister ook de aflevering die ik met Kristel opnam voor Hoogbegaafd de Podcast!