Begeleiding bij (kans op) schooluitval

Voor veel (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen is het schoolsysteem niet passend. Deze kinderen worstelen om zich staande te houden binnen het systeem. In sommige gevallen lukt dit, maar de offers die deze kinderen brengen zijn vaak groot. In andere gevallen lukt het ook niet en komen deze kinderen thuis te zitten. In veel gevallen heeft het schoolsysteem bij deze kinderen een toxisch stressniveau veroorzaakt en soms is er zelfs sprake van schooltrauma. 

Een intense reis helpt kinderen en gezinnen die te maken hebben met deze situatie. Dit proberen wij te doen op een duurzame manier. In veel gevallen is de primaire doelstelling ‘het kind weer zo snel mogelijk naar school krijgen’. Dit is echter niet altijd in het belang van een kind. Een intense reis zet het belang van het kind op de eerste plek. Wij gaan voor een duurzame oplossing, waarbij het welzijn en de toekomst van een kind centraal staan!

De eerste focus ligt op de verwerking van wat het kind heeft meegemaakt en het weer aanwakkeren van het ‘vlammetje’. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van diverse methoden op het gebied van traumatherapie. Daarna gaan we kijken wat een kind nodig heeft om weer te kunnen functioneren binnen een groep. We willen dat een kind weer leert ervaren dat het daar veilig kan zijn. Pas daarna gaan wij stappen maken om weer te werken richting een schoolsysteem. We gaan langzaam – vanuit een veilige thuissituatie en groepssetting – weer stappen maken. We doen dit eerst vanuit de intrinsieke motivatie van een kind – daar waar de interesses van een kind liggen  is de stap het kleinst – en langzaam werken we steeds verder naar een meer schoolse situatie.  Deze stap geeft ons vervolgens de kans om te kijken hoe een kind leert en welke ondersteuning (qua zorg-  en onderwijsaanpassingen) een kind hierbij nodig heeft. Op basis hiervan kijken we welke plek dit zou kunnen bieden en begeleiden we kinderen en ouders gedurende dit gehele traject.

Hierbij proberen wij niet te denken in ‘hoe we het normaal doen’, maar vooral in oplossingen. In het belang van een kind denken wij graag buiten de gebaande paden en indien nodig behartigen wij deze belangen graag in de nodige overleggen. Jullie kind op de eerste plek. Een kind dat weer gelukkig is en tot leren komt. Daar gaat het om!

 

Systemische aanpak

In veel gevallen wordt er in situatie waarin er sprake is van schooltrauma of chronische stress veroorzaakt door het schoolsysteem vooral gekeken naar het kind: het kind dient emoties te leren reguleren, zijn concentratie erbij te leren houden en te leren omgaan met dingen die ‘nu eenmaal niet zo leuk zijn, maar erbij horen!’. Wat we eigenlijk vragen van een kind zijn executieve functies (in dit geval emotieregulatie, volgehouden aandacht en flexibiliteit). Wat wij ons als volwassenen om een kind heen vaak niet beseffen is dat op het moment dat het gedrag voortkomt uit trauma of chronische stress, dit in de meeste gevallen geen bewust gedrag is. Het zijn door het autonome zenuwstelsel in gang gezette automatische (oer)reflexen die gericht zijn op overleven. Op het moment dat dit in gang gezet is, heeft een kind hier geen invloed op.
Om invloed te (gaan) krijgen op dit gedrag dient een kind zich veilig te voelen. Aangezien het zenuwstelsel op dat moment afgestemd is op gevaar, kan een kind dit niet alleen. De omgeving is nodig om te helpen co-reguleren om een kind zo voldoende veerkracht te geven om te groeien en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Om deze reden werkt Een intense reis niet alleen met het kind, maar nemen wij ook de ouders én eventuele betrokken leerkrachten mee, zodat zij leren hoe zij deze rol op een goede manier kunnen vervullen en de succeskansen voor een kind kunnen vergroten.
Voor veel ouders is het innemen van deze rol geen makkelijke opgave. Zij hebben al zoveel meegemaakt, dat er ook bij hen sprake is van een zeer hoog spanningsniveau wat goede co-regulatie in de weg staat. Om deze reden werken wij niet alleen met een kind, maar worden ook de ouders meegenomen in het traject.

Op het moment dat een kind weer gaat werken richting een school of leeromgeving, hanteren wij ook hier een systemische aanpak. Sámen met school en de ouders zorgen we voor een zo passend mogelijke omgeving en maken we de kans op een zachte landing en succesvolle integratie binnen het schoolsysteem zo groot mogelijk.

Lid van NOBCO
global-code-of-ethics-logo-rgb