Begeleiding bij (kans op) schooluitval

Voor veel (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen is het schoolsysteem niet passend. Deze kinderen worstelen om zich staande te houden binnen het systeem. In sommige gevallen lukt dit, maar de offers die deze kinderen brengen zijn vaak groot. In andere gevallen lukt het ook niet en komen deze kinderen thuis te zitten. In veel gevallen heeft het schoolsysteem bij deze kinderen een toxisch stressniveau veroorzaakt en soms is er zelfs sprake van schooltrauma. 

Een intense reis helpt kindereren en gezinnen die te maken hebben met deze situatie. Dit proberen wij te doen op een duurzame manier. In veel gevallen is de primaire doelstelling ‘het kind weer zo snel mogelijk naar school krijgen’. Dit is echter niet altijd in het belang van een kind. Een intense reis zet het belang van het kind op de eerste plek. Wij willen gaan voor een duurzame oplossing, waarbij het welzijn en de toekomst van een kind centraal staan!

De eerste focus ligt op de verwerking van wat het kind heeft meegemaakt en het weer aanwakkeren van het ‘vlammetje’. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van diverse methoden op het gebied van traumatherapie. Daarna gaan we kijken wat een kind nodig heeft om weer te kunnen functioneren binnen een groep. We willen dat een kind weer leert ervaren dat het daar veilig kan zijn. Pas daarna gaan wij stappen maken om weer te werken richting een schoolsysteem. We gaan langzaam – vanuit de veilige thuissituatie – weer stappen maken. We doen dit eerst vanuit de intrinsieke motivatie van een kind – daar waar de interesses van een kind liggen  is de stap het kleinst – en langzaam werken we steeds verder naar een meer schoolse situatie.  Deze stap geeft ons vervolgens de kans om te kijken hoe een kind leert en welke ondersteuning (qua zorg-  en onderwijsaanpassingen) een kind hierbij nodig heeft. Op basis hiervan kijken we welke plek dit zou kunnen bieden en begeleiden we kinderen en ouders gedurende dit gehele traject.

Hierbij proberen wij niet te denken in ‘hoe we het normaal doen’, maar vooral in oplossingen. In het belang van een kind denken wij graag buiten de gebaande paden en indien nodig behartigen wij deze belangen graag in de nodige overleggen. Jullie kind op de eerste plek. Een kind dat weer gelukkig is en tot leren komt. Daar gaat het om!

 
Lid van NOBCO
global-code-of-ethics-logo-rgb