Toxische stress

Stress heeft op zichzelf al een hele negatieve ondertoon als woord. Toch hoeft dit niet altijd slecht te zijn. Het kortdurig ervaren van stress zet ons op scherp. We kunnen hierdoor beter presteren, we zijn meer gefocussed en onthouden dingen beter.

Indien de stress echter op een gegeven moment niet meer wegzakt, wordt dit toxisch genoemd. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een kind dat moet functioneren binnen een niet-passende onderwijsomgeving. Als er bijvoorbeeld geen passend aanbod wordt gegeven waardoor het kind zich verveeld, aan gaat passen of te veel prikkels ervaart – dan kan dit voor een kind een continue stressreactie geven die niet meer wegzakt. Ook het niet zichzelf mogen zijn, kan deze reactie veroorzaken. Denk bijvoorbeeld een klas waarin een kind totaal geen aansluiting vindt, omdat andere kinderen de wereld op een andere manier ervaren en totaal niet begrijpen! Of een kind dat geen ruimte krijgt voor zijn intensiteiten en bijvoorbeeld bij iedere keer wiebelen, het onderbreken om uit enthousiasme een vraag te stellen of het uitproberen van een eigen manier om problemen op te lossen,  op de vingers wordt getikt.

Gevolgen
Als dit te lang voortduurt, kan dit diverse problemen met zich meebrengen.
Stress Bron: HB Linq

Wat dit doet in de hersenen leg ik uit in een ander artikel, maar het is eigenlijk nog belangrijker wat je er als ouder of leerkracht aan kunt doen!
Je rol als ouder of leerkracht

Het is belangrijk dat je je beseft, dat als toxische stress een rol speelt, het kind voor een groot gedeelte de situatie niet meer zelf in de hand heeft. Hier heeft hij/zij écht jou als ouder/leerkracht voor nodig. Jij bent de sleutel!

Wat kun je doen?
 • Basishouding van begrip en veiligheid
 • Bewust zijn lichaamshouding (stem, intonatie en mimiek)
 • Voorspelbaarheid
 • Voor structureren
 • Beheers eigen emoties!
 • Heb geduld
  • Ga uit van die uitbarsting
  • Ben voorbereid
  • Handel volgens afspraak en plan
  • Pas je verwachting aan
  • Vraag hulp/ondersteuning
 • Leg uit (psycho-educatie)
 • Maak samen een plan
 • Stel grenzen (maar verwacht (beiden) niet direct resultaat)
 • Geef kind invloed en eigenaarschap (binnen de kaders)
 • Zoek naar ‘wat kan wel’ oplossingen
 • Creëer stress verlichters/balans
 • Complimenteer elke stap, hoe klein ook…
Bron: HB Linq

Meer informatie & bronnen