Therapie en coaching bij schooltrauma

Veel kinderen en jongeren die lange tijd hebben geworsteld binnen het schoolsysteem vertonen kenmerken van trauma en een ontregeld zenuwstelsel. In dit geval volstaat het niet om de aanpassingen op school door te voeren. We zullen een kind eerst de ruimte en ondersteuning moeten bieden om het trauma te verwerken en ervoor dienen te zorgen dat het zenuwstelsel weer op een normale manier met spanning, gevaar en stress om zal gaan.

Wat hiervoor nodig is verschilt per kind of jongere. Om deze reden biedt Een intense reis een breed aanbod aan vormen van traumatherapie. Samen kunnen we kijken welke therapie (of combinatie hiervan) het beste aansluit. De therapie wordt aangeboden door hiervoor opgeleide hulpverleners.

Soorten therapie / coaching

Polyvagaaltherapie

Op basis van de inzichten uit de polyvagaal theorie leer je je zenuwstelsel reguleren, (gebruik te maken van) co-regulatie, je weer veilig te voelen en weer in verbinding te komen met jezelf en anderen.

Paardencoaching

Via paardencoaching wordt op een mooie en efficiënte manier gewerkt aan het weer gereguleerd krijgen van het zenuwstelsel en andere doelstellingen.

Gesprekstherapie

Binnen de behandeling maken wij tevens gebruik van gesprektherapie. Hierbij werken wij intuïtief, maar maken wij tevens gebruik van beproefte methoden, zoals Taal Erbij, Gevoelsverkenner en Schatgravers.

(holistische) EMDR

EMDR is een krachtige methode om de impact van nare gebeurtenissen te verminderen. Het zorgt ervoor dat je minder last hebt van angst, verdriet, schaamte of schuld. Je kunt je weer vrijer voelen en meer genieten van het leven. Wij bieden reguliere en holistische EMDR therapie aan.

Kinesiologie

Kinesiologie, letterlijk 'De leer van de beweging', is een therapeutische manier van werken waarbij er gebruik wordt gemaakt van spiertesten om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt en tegelijkertijd hoe die balans kan worden hersteld.

Reflex Integratie Therapie

Reflexintegratie is een lichaamsgerichte therapievorm die een oplossing kan bieden voor kinderen die worstelen binnen een (school)omgeving. Actieve reflexen kosten het kind veel energie en kunnen ervoor zorgen dat het blokkeert in zijn denken-voelen en doen.

Holistische therapie

Er wordt op een holistische wijze gekeken naar de klachten. Concreet betekent dit dat er binnen de holistische therapie vanuit wordt gegaan dat alles met elkaar is verbonden is. Er wordt naar jou gekeken als mens in z’n totaliteit. Volgens de holistische visie ben je een eenheid: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Natuurcoaching

Samen met je begeleider ga je de natuur in en in de natuur werken aan jouw herstel. De wisselwerking tussen hen zorgt voor een duurzaam resultaat. Je spanningsniveau daalt, je hartslag en ademhaling wordt rustiger en dieper, je bent in beweging en je maakt makkelijker contact met je eigen natuur.

Creatieve therapie

Via creativiteit werk je aan jouw herstel. Door jouw creativiteit in te zetten leer je gedrag herkennen, emoties uiten en uiteindelijk je problemen oplossen en je trauma te verwerken.

Cognitieve gedragstherapie

Binnen deze therapie leer je om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Het gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door jouw gedachten en gedrag. Door dit te onderzoeken, bespreken en veranderen nemen de psychische klachten af. Wij passen dit enkel toe als het gedrag geen gevolg (meer) is van een automatisch traumareactie.

Acceptance & commitment therapie (ACT)

ACT leert je afstand te nemen van je gedachten en er flexibeler mee om te gaan. Het haalt je uit de gedachtenspiraal en brengt je weer terug in het hier en nu. Er wordt gebruik gemaakt van aandachtsoefeningen (mindfulness - met focus op het lichaam), metaforen, opdrachten en acceptatie-oefeningen. Gezamenlijk zorgt dit voor meer mentale veerkracht.