Heeft u een klacht? Laat het ons weten.

U mag van Een intense reis een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat we alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zullen inzetten. Wij hanteren de beroepscodes waar dit is vastgelegd.

U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

Wij vragen u zich bij onvrede in eerste instantie tot de zorgverlener (de medewerker van Een intense reis) om tot een informele oplossing te komen. U wordt altijd in de gelegenheid gesteld om uw onvrede bespreekbaar te maken. Indien gewenst worden andere personen bij het gesprek betrokken wanneer dit bevorderlijk is voor de oplossing van de onvrede en u hier geen bezwaar tegen heeft. Wanneer het gesprek niet tot de gewenste oplossing van de onvrede leidt, wordt de klacht voorgelegd de directeur van Een intense reis. Wanneer deze stappen doorlopen zijn en er sprake is van een geschil kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Alleen klachten die uiterlijk 6 weken na gebeurtenis worden gemeld zullen in behandeling worden genomen. Klachten worden binnen 2 weken door Een intense reis in behandeling worden genomen. 

Daarnaast willen wij u erop wijze dat iedere gemeente beschikt over onafhankelijke cliëntondersteuners die met u mee kunnen denken op het moment dat er klachten of vragen zijn in relatie tot jeugdhulp of alternatieve mogelijkheden. Deze ondersteuners werken geheel in het belang van het gezin en zijn verplicht vertrouwelijk met de informatie om te gaan. Ook kunnen deze ondersteuners fungeren als sparringpartner. De cliëntondersteuner wordt niet beïnvloed door financiële of andere belangen. Daarnaast mag de cliëntondersteuner geen onderdeel zijn van de toegang tot zorg. Dit staat dus los van de financieringstrajecten vanuit de Jeugdwet die via de gemeente lopen. Indien u het prettig vindt, dat er iemand met u meedenkt, kunt u bij uw eigen gemeente vragen hoe dit binnen uw gemeente is vormgegeven.

Mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid dan is deze geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie. 

Tot 24 uur tevoren kunt u kosteloos een afspraak annuleren. Nadien wordt het tarief in rekening gebracht.

Een intense reis hecht veel waarde aan uw privacy. Hiervoor gebruiken we een privacyverklaring.