Hij doet het gewoon met Team Dani 2.0!

“Het kamp is goedgegaan en het was super leuk!”

Dit is de boodschap die onze zoon insprak in WhatsApp voor zijn oma. Een boodschap waar we niet op hadden durven hopen. Na twee jaar thuiszitten was de eerste anderhalve week voltijd op school spannend en heftig – en dan werd het ook nog afgesloten met drie dagen kamp! Drie dagen plezier, maar ook veel prikkels met kinderen en leerkrachten die je nog niet kent. Wat vónd hij het spannend – dat had hij zo vaak gezegd – maar hij heeft het gewoon gedaan. Hij heeft het de drie volle dagen volgehouden. We zijn echt super trots op hem!

Super trots op hém, maar ook heel dankbaar voor de manier waarop zijn nieuwe school met de situatie omgaat. Het is een verademing hoe school meedenkt, hoeveel kennis ze hebben en hoe er in oplossingen wordt gedacht! Zo kan het dus ook!

De school heeft een ontzettend fijne HB-coach en zij zet alles-op-alles om dingen juist wél mogelijk te maken. Ze heeft een OPP opgesteld en hij krijgt een zorgpas, waarmee dingen geregeld zijn om het voor hem een stukje makkelijker te maken. Zo mag hij de klas uit als hij teveel prikkels heeft, mag hij luisteren naar muziek of een documentaire om rust in zijn hoofd te krijgen en zal hij waarschijnlijk aantekeningen op de computer mogen maken, omdat schrijven qua motoriek niet altijd even makkelijk en snel gaat. Bij gym zal hij worden begeleid door een oudere leerling (toevallig de zoon van zijn tenniscoach) en zal hij een aangepast programma krijgen, omdat de prikkels die gym geeft buitensporig veel invloed kunnen hebben op de rest van de dag. Ook krijgt hij leermodules over ‘leren leren’ en ‘hoogbegaafdheid’, mag hij grote toetsen (cito) in de kamer van de HB coach maken om de prikkels te beperken en staan ze open voor compacten en verrijken als hij stof al beheerst, zodat de werkdruk lager wordt, de herhaling minder en de motivatie blijft!

Maar wat ons als ouders vooral veel goed deed, was dat in dit plan niet alleen de zaken stonden die híj moest doen om het te laten slagen, maar dat er voor het eerst ooit ook vermeld stond wat de leerkrachten konden doen om het voor hem makkelijker te maken. Er stond in welke houding ze aan moesten nemen, dat ze zich dienden te verdiepen in hoogbegaafdheid en dat er zoveel mogelijk top-down instructie dient te worden gegeven. En wat nog mooier is: we merken dat de betrokkenheid vanuit de leerkrachten écht groot is. Toen hij bij wiskunde op een andere manier dacht (bij zichtlijnen zie je een koe toch niet als er een andere koe voor staat???) pakte de leerkracht dit direct op tijdens de volgende les; Toen hij direct een band bleek te hebben met de leraar Engels, wierp deze zich op als mentor. Wow! Dit is meer dan we hadden mogen hopen!

We hebben niet de illusie dat het makkelijk gaat worden. We zien de prikkels en angsten die school hem geeft nog steeds. Soms zit hij huilend achter de computer en we merken dat hij weer heel angstig is. Maar hij is eindelijk gemotiveerd, hij wíl weer!! En hij heeft een team achter zich staan die hem hierbij willen helpen. Zoals één van zijn mentors zei:

“Had hij een Team Dani? Dat is geweldig! Maar dan worden wij Team Dani 2.0: De nóg betere versie!!!”

Boek bestellen?

Nieuwsgierig naar ons verhaal? Je kunt het boek bestellen via Uitgeverij SWP Books of je (lokale) boekhandel.