Meer dan slim

Meer dan slim

Talentgerichte begeleiding van kinderen en jongeren Hoogbegaafde kinderen hebben niet alleen een bovengemiddelde intelligentie; ze denken ook anders, ervaren de wereld anders én voelen anders. Vaak zijn ze (erg) gevoelig voor de prikkels in hun omgeving; de Poolse wetenschapper Kazimierz Dabrowski noemt dit overexcitabilities, oftewel intense belevingskanalen. Door hun sensitiviteit ondervinden kinderen soms problemen op school. Dit boek beschrijft hoe je hen dan kunt begeleiden. Door kinderen te coachen op sociaal-emotioneel gebied en bij het ontwikkelen van hun leervaardigheden, versterken ze hun zelfvertrouwen en verbeteren ze hun zelfregulatie. Het boek is geschreven vanuit een positieve, oplossingsgerichte insteek: niet de problemen...
mhofland
Hoe dan?!

Hoe dan?!

Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen Het afstemmen van onderwijs op begaafde leerlingen is geen luxe interventie, maar een verbeteringsslag van de kwaliteit van het onderwijs aan je hele school. Vanuit het perspectief dat alle leerlingen recht hebben op een ononderbroken ontwikkeling bekeken Anouke Bakx, Eleonoor van Gerven en Annemieke Weterings welke thema’s voor schoolleiders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en uiteraard specialisten begaafdheidsonderwijs van belang zijn om binnen hun eigen team bespreekbaar te maken. Deze thema’s zijn: visies op begaafdheid, effectieve ondersteuningsstructuur voor leerlingen én leraren, grenze(n)loos onderwijzen, goed leraarschap, als leren andere ondersteuning vereist, en pakkende professionalisering. In elk hoofdstuk komen onderwijsprofessionals...
mhofland
Searching for Meaning

Searching for Meaning

Idealism, Bright Minds, Disillusionment, and Hope Veel slimme idealisten zijn gedesillusioneerd en kunnen een existentiële depressie ervaren terwijl ze hun leven onderzoeken en zoeken naar zingeving. Dit boek bevat informatie en suggesties voor acties die hun gevoelens en gedachten beter kunnen beheersen op manieren die een gevoel van voldoening en tevredenheid geven. In 't kort wat ik ervan vond! Een aanrader voor (hoog)begaafde idealisten die zich anders voelen en moeite hebben met onrecht en zich afvragen wat de zin is van het leven. Ook geschikt voor ouders wiens kinderen hiermee worstelen. Het boek heeft een praktische insteek, waardoor veel zaken...
mhofland
Is het voor een cijfer?

Is het voor een cijfer?

Motivatie in het onderwijs van containerbegrip naar hanteerbaar concept IS HET VOOR EEN CIJFER? Motivatie in het onderwijs: van containerbegrip naar hanteerbaar concept Is het voor een cijfer? geeft het antwoord op de vraag die alle onderwijskundigen tot nu toe niet konden beantwoorden: wat motiveert een kind op school? Aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van geluk, motivatie en presteren wordt in een prettig leesbare tekst met praktische voorbeelden gedemonstreerd hoe kinderen op school weer gemotiveerd kunnen raken en het beste uit zichzelf kunnen halen. Het einde van de zesjescultuur is in zicht! Als bijna-dropout...
mhofland
Als denken voor vertrouwen komt

Als denken voor vertrouwen komt

Hoogbegaafde kinderen helpen verbinding te maken met zichzelf en hun omgeving In dit boek bespreekt Sam Tomlow hoe een vroeg wakker bewustzijn en/of hoogbegaafdheid bij kinderen de fase van het onbevangen vertrouwen verkleint en daarmee het vermogen om verbinding te kunnen maken verstoort. Vertrouwen is de basis van verbinding met de wereld om je heen. Vertrouwen komt vanuit een geruststellend geloof dat de wereld goed is. Dat je vanuit overgave de wereld kan omarmen, als een nieuwe verliefdheid waarin alles prachtig is. Een kind dat te vroeg wakker is in het denken, zal meer afstand nemen van de wereld om...
mhofland
De 7 uitdagingen

De 7 uitdagingen

de 7 uitdagingen in het onderwijs aan cognitief getalenteerde kinderen - Een praktisch handboek voor leerkrachten in het bo en vo Tijl Koenderink (*1981) heeft als 'ervaringsdeskundige' 3 middelbare scholen versleten voordat hij na 8 jaar ploeteren zijn gymnasiumdiploma haalde met een 2,7 voor wiskunde. Een hoog IQ, maar toch constant vastlopend met de vraag 'Hoe moet je nu leren?' Na een reis door honderden boeken en na talloze gesprekken met leerkrachten, leerlingen, goeroes en coaches verspreid over drie continenten, kwam hij tot de conclusie: Er is een antwoord op die vraag! Wat dit antwoord is, kunt u nu lezen...
mhofland
The Caring Child: Raising Empathetic and Emotionally Intelligent Children

The Caring Child: Raising Empathetic and Emotionally Intelligent Children

We leven in een egocentrische wereld, ondanks de roep van werkgevers en opinieleiders om meer samenwerking en compassie. Empathie, of het vermogen om de gedachten en emoties van andere mensen vanuit hun standpunt te begrijpen, is een essentieel onderdeel van samenwerking en noodzakelijk in onze steeds diverser wordende wereld. Het zorgzame kind: empathisch en emotioneel intelligent verhogen Kinderen brengt het nieuwste onderzoek uit de positieve psychologie samen om ouders specifieke hulpmiddelen te bieden om hun kinderen te helpen gezonde empathie en emotionele intelligentie te ontwikkelen. Het boek, gepresenteerd in een gemakkelijk te lezen, gespreksstijl, maakt gebruik van een combinatie van...
mhofland
Journey Into Your Rainforest Mind

Journey Into Your Rainforest Mind

Geselecteerde berichten van de populaire blog Your Rainforest Mind, samen met specifieke strategieën en bronnen om je reis terug te leiden naar authenticiteit, doel, liefde en om uiteindelijk te beslissen welke kleur je woonkamer gaat schilderen. Is je verteld dat je te gevoelig, te dramatisch, te verbaal, te slim, te nieuwsgierig en te intens bent? Voel je je niet genoeg en te veel tegelijk? Vraag je jezelf af: als ik zo slim ben, waarom ben ik dan zo dom? En het is? Dan is de kans groot dat je een rainforest mind hebt. Een geest die sneller, wijder en dieper...
mhofland
Emotional Intensity in Gifted Students

Emotional Intensity in Gifted Students

Kinderen leren hoe ze met hun intense emoties om moeten gaan is een van de moeilijkste aspecten van het ouderschap of lesgeven aan hoogbegaafde kinderen. Emotional Intensity in Gifted Students: Helping Kids Cope With Explosive Feelings is een broodnodige bron voor ouders en leerkrachten om hen te laten begrijpen waarom hoogbegaafde kinderen zo extreem zijn in hun gedrag en hoe ze om kunnen gaan met de bergen en dalen waarmee emotionele intensiteit gepaard gaat. Het boek is geschreven in begrijpelijke spreektaal en deze tweede editie bevat extra hoofdstukken met betrekking tot temperament sn persoonlijke ontwikkeling. Ook bevat het rollenspellen en...
mhofland
Twice-Exceptional Gifted Children

Twice-Exceptional Gifted Children

Hoogbegaafde kinderen met een handicap, ook wel dubbel bijzonder genoemd, hebben de strategieën nodig die in "Twice-Exceptional Gifted Children: Understanding, Teaching, and Counseling Gifted Students" aan de orde komen om succes te ervaren in een normaal klaslokaal. Door een diepe discussie op te roepen over hoe dubbel bijzondere kinderen leren helpt de auteur leerkrachten aan kennis om de complexe issues die gepaard gaan met dubbel bijzondere kinderen het hoofd te kunnen bieden. Deze begrijpelijke tekst geeft een overzicht van wie deze studenten zijn, hoe leraren hun krachten kunnen benutten en welke leerstrategieën er ingezet kunnen worden om ervoor te zorgen...
mhofland
Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults

Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults

Onze slimste, meest creatieve kinderen en volwassenen ontvangen vaak een misdiagnose, zoals ADHD, Oppositional-Defiant Disorder, Bipolar, OCD of het Syndroom van Asperger. Dit heeft als resultaat dat velen van hen onnodig medicatie ontvangen en niet de juiste hulpverlening krijgen. Artsen, psychologen en begeleiders zijn zich niet bewust van de eigenschappen die horen bij hoogbegaafde kinderen en volwassenen - die vaak lijken op pathologische diagnosen. Zes vooraanstaande professionals binnen de gezondheidszorg beschrijven manieren waarop ouders en professionals onderscheidt kunnen maken tussen gedrag dat hoort bij hoogbegaafdheid en pathologische diagnosen. Deze auteurs hebben een wijdverspreid en serieus probleem aan het licht gebracht....
mhofland
Voor Dummies – De kleine Hoogbegaafdheid voor Dummies

Voor Dummies – De kleine Hoogbegaafdheid voor Dummies

Hoogbegaafdheid is tegenwoordig een alom bekende term. Weinigen weten echter wat hoogbegaafdheid inhoudt en hoe hoogbegaafdheid iemands leven beïnvloedt. Dit boek loodst je door de meest recente wetenschappelijke kennis over de levensloop van hoogbegaafden. Je leert bijvoorbeeld op welke leeftijd je hoogbegaafdheid voor het eerst kunt herkennen, wat hoogbegaafde kinderen en volwassenen nodig hebben en hoe ze tot bloei kunnen komen. Janet van Horssen-Sollie is levenslooppsycholoog en doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensloop van hoogbegaafden. In 't kort wat ik ervan vond! Voor mensen die nog niet heel erg bekend zijn met hoogbegaafdheid is dit een leuk, zeer informatief en...
mhofland
De Begeleiding van Hoogbegaafde Kinderen

De Begeleiding van Hoogbegaafde Kinderen

Als je kind hoogbegaafd blijkt te zijn of er bestaat een vermoeden, dan komt er Ouders die ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is, zijn niet altijd blij en trots. Ze voelen zich soms voor een zware taak gesteld. Dit boek biedt talloze suggesties om hoogbegaafde kinderen te helpen om een goed zelfbeeld te ontwikkelen. Professionals als leerkrachten, leerlingbegeleiders en pedagogen kunnen veel bijdragen aan een gezond zelfrespect en voldoende zelfvertrouwen van hoogbegaafde kinderen. Ze krijgen door dit boek meer inzicht in het gevoelsleven en de gedachtewereld van hoogbegaafde kinderen. De begeleiding van hoogbegaafde kinderen is het meest complete boek over...
mhofland