Positive Disintegration

Positive Disintegration

Kazimierz Dabrowski verwijst naar zijn visie op persoonlijkheidsontwikkeling als de theorie van positieve desintegratie. Hij definieert desintegratie als disharmonie binnen het individu en in zijn aanpassing aan de externe omgeving. Angst, psychoneurose en psychose zijn symptomen van desintegratie. In het algemeen verwijst desintegratie naar involutie, psychopathologie en terugval naar een lager niveau van psychisch functioneren. Integratie is het tegenovergestelde: evolutie, psychische gezondheid en adequate aanpassing, zowel in het zelf als aan de omgeving. Dabrowski postuleert een ontwikkelingsinstinct - dat wil zeggen een neiging van de mens om van lagere naar hogere persoonlijkheidsniveaus te evolueren. Persoonlijkheid ziet hij primair tot ontwikkeling...
mhofland
Personality Development Through Positive Disintegration: The Work of Kazimierz Dąbrowski

Personality Development Through Positive Disintegration: The Work of Kazimierz Dąbrowski

In zijn Theory of Positive Disintegration stelde de Poolse psychiater en Psycholoog Dr. Kazimierz Dąbrowski (1902-1980) een benadering van persoonlijkheidsontwikkeling voor waarin crisis niet alleen noodzakelijk is, maar fundamenteel om mogelijkheden te scheppen voor persoonlijke ontwikkeling. Hoewel crises vaak verdwijnen met een terugkeer naar de status-quo, wordt het herstel soms belemmerd en leidt dit tot posttraumatische stress. In andere gevallen is het resultaat echter posttraumatische groei. Het individu ervaart een proces van desintegratie, een loslating van de persoonlijkheidscomponenten die een onderzoek en herevaluatie van het zelf mogelijk maken. Men herbouwt na een crisis, voert bewuste en weloverwogen veranderingen door om...
mhofland
Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration

Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration

Kazimierz Dabrowski's Theorie van Positieve Desintegratie (TPD), waar de bekende "overexcitabilities" onderdeel van uit maken, is een van de meest invloedrijke theorieën op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafden. Dit baanbrekende boek, bewerkt door Dr. Sal Mendaglio, brengt toonaangevende professionals bij elkaar. Velen van hen kenden Dr. Dabrowski persoonlijk en bieden de lezer veel verschillende inzichten op de TPD. Het van het onderzoek en de toepassing van TPD samen en vergelijkt de theorie met andere theorieën op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dabrowski's Theory of Positive Disintegration is een boek dat je aan het denken zet en het biedt niet...
mhofland