No Image Available

Hoe dan?!

 Auteur: Anouke Bakx, Eleonoor van Gerven, Annemieke Weterings-Helmons  Categorie: Hoogbegaafdheid: Informatieve boeken  Uitgeverij: Pica  Jaar: 2021  ISBN: 9789493209350  Pagina's: 192  Taal: Nederlands  Afmetingen: 21,2 x 14,5 x 1,2 cm
 Beschrijving:

Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen

Het afstemmen van onderwijs op begaafde leerlingen is geen luxe interventie, maar een verbeteringsslag van de kwaliteit van het onderwijs aan je hele school. Vanuit het perspectief dat alle leerlingen recht hebben op een ononderbroken ontwikkeling bekeken Anouke Bakx, Eleonoor van Gerven en Annemieke Weterings welke thema’s voor schoolleiders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en uiteraard specialisten begaafdheidsonderwijs van belang zijn om binnen hun eigen team bespreekbaar te maken. Deze thema’s zijn: visies op begaafdheid, effectieve ondersteuningsstructuur voor leerlingen én leraren, grenze(n)loos onderwijzen, goed leraarschap, als leren andere ondersteuning vereist, en pakkende professionalisering. In elk hoofdstuk komen onderwijsprofessionals aan het woord die ieder vanuit hun eigen perspectief en hun eigen organisatie bespreken hoe zij onderwijs aan begaafde leerlingen in de praktijk handen en voeten geven. De auteurs zetten in op het belang van visie-ontwikkeling en positiebepaling, om aan de hand daarvan keuzes te kunnen maken die bijdragen aan de ontwikkelingskansen van begaafde leerlingen én die leiden tot rijker onderwijs voor alle leerlingen in de school.

In ’t kort wat ik ervan vond!

Wat mij betreft is dit boek een ‘must read’ voor iedereen in het onderwijs. Of je nu leerkracht, IB’er, bestuurder of HB-specialist bent óf op de PABO studeert, dit boek mag in je boekenkast niet ontbreken! Het boek geeft inzichten en handvatten om je visie en beleid rondom onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen goed en onderbouwd vorm te geven. Het laat je als school keuzes maken, zodat de ondersteuningsprofielen voor hoogbegaafde leerlingen binnen de diverse scholen die vallen binnen je samenwerkingsverband, elkaar goed aanvullen. In een ideale wereld zouden de verschillende typen hoogbegaafde kinderen – met ieder hun eigen behoefte aan passend onderwijs – dan geholpen kunnen worden door de school binnen het SWV waarbij het beleid en de ondersteuning voor hem of haar het meest passend is.

Wat mij ook heel erg goed deed om te lezen was dat de rol van de leerkracht binnen passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen goed werd belicht. Een ontzettend mooi voorbeeld hiervan vond ik de term “onderleren” in plaats van “onderpresteren”. Bij onderpresteren lijkt er een waardeoordeel aan te hangen richting de leerling – bij onderleren wordt deze verantwoordelijkheid gedeeld. Dit te lezen voelde als een verademing!

Koop via Pica


 Terug